...


Mae Stiwdio Caeau Corwen yn archwilio sut mae ymwybyddiaeth a arweinir gan y celfyddydau o’r amgylchedd lleol - adeiledig, naturiol a diwylliannol - yn gallu llunio ymdrechion adfywio cymuned ofalus. Bydd digwyddiadau, gweithdai, ac arddangosfeydd yn cael eu cynnal yn 15 Stryd y Bont (yr Hen Spar), y Cae ger y Maes Parcio, ac o gwmpas Corwen. Bydd y Stiwdio’n gweithio gyda grwpiau lleol, trigolion, artistiaid a phlant ysgol i archwilio rolau y gall celf a’r Cae ei chwarae yng Nghorwen. Bydd Stiwdio Cae Corwen yn ymchwilio i fodelau ar gyfer rhaglen breswyl yn y dyfodol ac yn dangos sut y gall prosiect celf fod yn gydweithrediad cymunedol sy'n helpu i lunio datblygiad Corwen. Mercher-Sad 12-3

...

Camp Little Hope

Mae Camp Little Hope yn defnyddio celf, ymchwil a dylunio i ddychmygu ffyrdd newydd o ymwneud â natur a'r cyffredin. Maent yn trefnu digwyddiadau, adeiladu gosodiadau, ac yn dylunio gwrthrychau sy'n ysbrydoli cymunedau, archwilio materion amgylcheddol, ac yn dyfeisio dyfodol newydd.

Facebook Website

...

FFilmiau Cymunedol Davies

Mae Lal Davies a Huw Davies yn gynhyrchwyr ffilmiau sydd wedi gweithio gyda'i gilydd am 12 mlynedd ar ffilm a phrosiectau aml-gyfrwng gyda chymunedau ledled Cymru, y DU ac yn rhyngwladol.  Maent yn gweithio’n bennaf ar ffilm fer, fformat naratif person cyntaf. a Rydym yn cynnig ffilm i ddarparu llais i bobl.

Facebook More Info

...

Ben Davis & Jude Wood

Ben a Jude yn artist cymunedol llawrydd

Facebook

Rhestr bioamrywiaeth

Mehefin 7, 14 a 21 Gorffennaf 5 a 12

Ymunwch â ni yn y Cae ger y Maes Parcio am 2pm i gymryd rhan yn ein rhestr wythnosol o bioamrywiaeth planhigion. Wrth i'r ddôl dyfu’n dal byddwn yn archwilio'r gwahanol weiriau a phlanhigion sy'n ffynnu ac yn blodeuo. Bydd planhigion yn cael eu samplu a'u pwyso yn Stiwdio Caeau Corwen. Bydd y rhain yn darparu gwybodaeth i reolwyr y cae yn y blynyddoedd i ddod.

Map Paentio Bwrdd Tŷ Agored yn Stiwdio Cae Corwen

Mehefin 19-21

Dewch i Stiwdio Cae Corwen yn ystod ein horiau agor i gymryd rhan yn y broses o greu portread o'r awyr o’r Cae ger y Maes Parcio. Gan weithio o'n hawyrluniau ein hunain, byddwn yn paentio’r cae ar ben bwrdd mawr.Community Planting Day

21 Mehefin: 9-11

Ymunwch â ni yn y cae i helpu i blannu coed poplys a phisgwydden du a gosod amddiffynfa gwningod o'u cwmpas. Byddwn hefyd yn ailosod yr arwydd perllan gymunedol ac yn gwasgaru hadau blodau gwyllt.Gweithdai Maquette Dychmygwch Corwen

Mehefin 25-27

gan ddefnyddio'r pen-bwrdd fel llwyfan, byddwn yn dychmygu gwahanol ddyfodol ar gyfer Corwen trwy greu modelau o strwythurau a nodweddion newydd ar gyfer y dref.Seminar 'Gwaith Gwledig'

28-29 Mehefin

mae Gwaith Gwledig yn seminar deuddydd a fydd yn defnyddio Corwen, Cymru fel astudiaeth achos i archwilio sut y gall ymwybyddiaeth a arweinir gan y celfyddydau o'r amgylchedd lleol - adeiledig, naturiol a diwylliannol – ddatblygu ymdrechion adfywio cymuned ymwybodol.

Full Schedule

Garddwest Cynllun Gweithredu Celf Corwen

Gorffennaf 5

Bydd y Cynllun Gweithredu Celf yn cyfuno ymchwil a gweithgareddau sy’n ymestyn dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf yn gynllun celf cynhwysfawr ar gyfer Corwen. Yn ystod yr Arddwest byddwn yn cyflwyno syniadau a gasglwyd yn y cynllun ac yn rhoi cyfle arall am fewnbwn cymunedol cyn drafftio'r cynllun terfynol.